Naši sbormistři Roman Z. Novák a Klára Ježková

roman-z-novakRoman Z. Novák se narodil v roce 1967. V letech 1991 – 97 studoval skladbu ve třídě prof. M. Kopelenta na pražské AMU a od roku 1994 soukromé dirigování u L. Svárovského.

V roce 1995 obdržel 2. cenu v mezinárodní skladatelské soutěži Pražského jara a reprezentoval ČR na setkání mladých skladatelů v Lipsku.

Zúčastnil se skladatelských a dirigentských kurzů a seminářů jak v České republice, tak i v Německu a USA. V těchto zemích zazněly též jeho skladby.

Na jaře 1998 se stal spoluzakladatelem uměleckého sdružení Art-n a v roce 1999 obdržel Cenu podpory Ernsta von Siemense.


klara-jezkovaKlára Ježková se narodila roku 1982. Sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studovala
ve třídě Jana Rozehnala a absolvovala na jaře 2006.

Studia v oboru Hudební výchova na téže fakultě úspěšně ukončila v roce 2008. Od roku 1994 je aktivní sborovou zpěvačkou ve sborech smíšených i ženských. V letech 2002-2004 působila jako sbormistryně dětského sboru Hlahol.

Od r. 2004 spolupracuje se smíšeným sborem Pražského Hlaholu jako hlasová poradkyně a od roku 2006 jako druhá sbormistryně.