Zpěvácký spolek Hlahol v Praze, smíšený sbor,
člen Unie českých pěveckých sborů

18.10. a 10.11.2024 (mapa), Prodaná nevěsta
ve spolupráci s https://www.operalidem.cz/
Termíny a vstupenky viz prodananevestaoperalidem.cz.

8.6.2024, (10.30 piazzeta u Národního divadla, 15.30 Mariánské náměstí, Praha 1)

15.6.2024 Muzejní noc (čas bude upřesněn)

Zpíváte a cestujete rádi? Hlahol průběžně přijímá nové členy.
Pestrý repertoár. Zkoušky v pondělí a ve čtvrtek.

Kontakt:     novak@hlahol.cz (Roman Z. Novák, sbm.)

Aktivity Zpěváckého spolku Hlahol jsou podporovány granty Hlavního města Prahy, Městskou částí Praha 1, Česko-německým fondem budoucnosti, Unií českých pěveckých sborů a Ministerstvem kultury.

Digitalizace notového archivu je podpořena příspěvkem Nadace Český hudební fond.

logo_hlmpraha logo_praha1 logo_nadace_chf logo_cnfb
logo_ucps logo_min.kultury logo1_small_variant

Děkujeme všem partnerům za laskavou podporu.