Zpěvácký spolek Hlahol v Praze, smíšený sbor,
člen Unie českých pěveckých sborů

Zpíváte a cestujete rádi? Hlahol průběžně přijímá nové členy.
Pestrý repertoár. Zkoušky v pondělí a ve čtvrtek.

Kontakt:     novak@hlahol.cz (Roman Z. Novák, sbm.)

Aktivity Zpěváckého spolku Hlahol jsou podporovány granty Hlavního města Prahy, Městskou částí Praha 1, Česko-německým fondem budoucnosti, Unií českých pěveckých sborů a Ministerstvem kultury.

Digitalizace notového archivu je podpořena příspěvkem Nadace Český hudební fond.

logo_hlmpraha logo_praha1 logo_nadace_chf logo_cnfb
logo_ucps logo_min.kultury logo1_small_variant

Děkujeme všem partnerům za laskavou podporu.