Zpěvácký spolek Hlahol v Praze                                                     Smíšený sbor, člen Unie českých pěveckých sborů

Přejeme vám v této nelehké době pevné zdraví, a doufáme, že vás brzy přivítáme v našem krásném koncertním sále.

Vaši Hlaholáci

 


Aktivity Zpěváckého spolku Hlahol jsou podporovány granty Hlavního města Prahy, Městskou částí Praha 1, Česko-německým fondem budoucnosti, Unií českých pěveckých sborů a Ministerstvem kultury.

Digitalizace notového archivu je podpořena příspěvkem Nadace Český hudební fond.

logo_hlmpraha logo_praha1 logo_nadace_chf logo_cnfb
logo_ucps logo_min.kultury logo1_small_variant

Děkujeme všem partnerům za laskavou podporu.


Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015