Zpěvácký spolek Hlahol v Praze                                                     Smíšený sbor, člen Unie českých pěveckých sborů

H_pozvanka_16_12_2018_A5_mail (1)

rezervace vstupenek na koncerty 16.12.2018: rezervace@hlahol.cz

H_pozvanka_15_12_2018_A5_v1


Aktivity Zpěváckého spolku Hlahol jsou podporovány granty Hlavního města Prahy, Městskou částí Praha 1, Česko-německým fondem budoucnosti, Unií českých pěveckých sborů a Ministerstvem kultury.

Digitalizace notového archivu je podpořena příspěvkem Nadace Český hudební fond.

logo_hlmpraha logo_praha1 logo_nadace_chf logo_cnfb
logo_ucps logo_min.kultury logo1_small_variant

Děkujeme všem partnerům za laskavou podporu.


Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015