Cookies

Tyto webové stránky používají funkční cookies potřebné pro bezproblémové prohlížení obsahu, přihlášení uživatele a přepínaní jazyka. Tyto cookies komunikují s doménou těchto stránek.

Z pohledu účelu cookies umožňují, aby tyto webové stránky fungovaly správně.

Pokud máte uživatelský účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Tyto webové stránky používají tyto vlastní cookies:

Název Životnost Funkce/účel
PHPSESSID relace Session ID uživatele z bezpečnostních důvodů. Ukládá se do okamžiku, než vypnete prohlížeč.
_icl_current_language 1 den Ukládá preferovaný jazyk, pokud provedete výběr jayzka.
wordpress_#,
wordpress_logged_in_#
2 dny/2 týdny/po dobu přihlášení Indikátor, že je návštěvník přihlášený. Zástupný znak v názvu tohoto cookie je nahrazen unikátním identifikátorem, který je však pseudonymizovaný a neobsahuje Vaše osobní údaje.

Veškeré informace získané z vlastních cookies se ukládají po dobu životnosti cookie a používají se k účelu uvedenému ve výše uvedené tabulce.
Získané údaje s nikým nesdílíme.

Jak fungují cookies?

Protokol http je protokol, kterým komunikuje webový server, na kterém jsou uloženy tyto webové stránky s Vaším prohlížečem.
Protokol HTTPS je verze protokolu http, která používá šifrovanou komunikaci.

Jako Cookie se v protokolu http/https, označuje malé množství dat, která webový server pošle prohlížeči, a ten je následně uloží na Vašem počítači, tabletu nebo jiném zařízení, z něhož na web přistupujete. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět webovému serveru.

Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Slouží také k tomu, aby server věděl, jakými stavy jste na webu prošli, a uměl se třeba vrátit na předchozí stránku. Cookies lze nastavovat také na straně serveru.

Cookies jako takové nepředstavují spustitelný kód a nejsou pro Váš počítač nebezpečné, ale mohou být prostředkem k zásahu do Vašeho soukromí. Navštívený web si do Cookies může ukládat libovolné údaje, které o Vás během Vašeho pobytu na webových stránkách zjistí, může sledovat, co Vás zajímá, na jakých stránkách jste setrvali déle, může uchovávat celou Vaši cestu po webu. Cookies v sobě obsahují informaci o tom, jak dlouho mají být uchovávány. Některé jsou jednorázové/dočasné a jejich platnost končí zavřením prohlížeče nebo odhlášením ze stránek, jiné mohou mít životnost v měsících nebo letech a díky nim jste rozpoznáni při opětovné návštěvě stránek. V případě, že bude Váš počítač napaden, může útočník z cookies získat vaše osobní údaje a může se Vaší identitou v některých případech prokázat webovému serveru, který navštěvujete.

Provozovateli webu je legislativou uloženo návštěvníky webu o použití cookies informovat, což tímto textem činíme.
Z pohledu legislativy (GDPR) jsou cookies, pomocí kterých lze identifikovat uživatele nebo zařízení, které uživatel používá osobními údaji a s jako takové je provozovatel webu povinen chránit a jejich zpracování je možné jen za dodržení zákonných podmínek.

Zákonné podmínky pro použití cookies

 • Provozovatel je povinen srozumitelnou formou informovat o použití cookies a webových signálů (dále jen cookies).
 • Provozovatel je povinen si vyžádat souhlas s použitím cookies před tím, než jsou uloženy do počítače uživatele nebo před tím, než jsou informace z cookies odeslány na server. (Viz zákon 468/2011 Sb. o elektronických komunikacích nebo směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES). Tento souhlas může být v ČR vyjádřen nastavením prohlížeče.
 • Souhlas ale není potřebný pro cookies, které jsou využívány pouze za účelem zajištění správné funkce stránek, jejich optimalizace nebo jsou nezbytné k tomu, aby mohl poskytovatel zajistit služby, které si uživatel výslovně vyžádal.
 • Máte právo vědět, jak budou data z cookies použita.
 • Vždy byste měli mít možnost cookies deaktivovat nebo odmítnout, což můžete udělat nastavením svého prohlížeče. Důsledkem je pak menší (někdy výrazně menší) komfort při pohybu na webových stránkách.
 • Máte právo požádat správce údajů (provozovatele stránky nebo toho, kdo data z cookies ve Vašem počítači získává), aby tato data vymazal nebo je opravil, pokud zjistíte, že neodpovídají skutečnosti.

Jak zakázat cookies

Nechcete-li povolit cookies, můžete jejich ukládání na počítač zamezit nastavením prohlížeče, který používáte. Můžete nastavit jak to, zda povolíte cookies, tak lze nastavit funkci „Do NOT Track“ která vysílá webovému serveru, na který přistupujete signál, že si nepřejete být sledováni (samotné odeslání tohoto požadavku nezajišťuje, že bude serverem respektován). Můžete si také vytvořit seznam třetích stran, jejichž přístup k Vašemu počítači bude blokován.

Informace o nastavení pro nejpoužívanější prohlížeče:

 • Microsoft Edge – Nastavení > Ochrana osobních údajů > Soubory cookie
 • Microsoft Explorer – Nástroje > Možnosti Internetu > karta Osobní údaje > Nastavení
 • Chrome – Nastavení > Rozšířená nastavení > Nastavení obsahu> Soubory cookie
 • Mozila Firefox – Nastavení > Možnosti > Soukromí a zabezpečení> Ochrana proti sledování
 • V nastavení si můžete nastavit i funkci Do Not Track.

V případě, že byste nenalezli výše uvedené možnosti nastavení cookies ve Vašem prohlížeči, vyhledejte prosím informace k nastavení na webových stránkách prohlížeče, který používáte.

Další informace

Informace o právech subjektů osobních údajů a Zásady zpracování osobních údajů na našem webu naleznete zde.