La Provincia di Lecco  28.12.2005

 
 

28. prosince 2005, str. 37

Klasika: Zítra večer se koná v Katedrále v Leccu tradiční koncert asociace Harmonia Gentium  
Vánoční koncert plný sugescí
 
Lecco. – Tradiční vánoční koncert organizovaný asociací Harmonia Gentium se bude konat zítra v 21 hodin v Katedrále San Nicolo v Leccu. Program tohoto koncertu, který završí dvacátý ročník Mezinárodní přehlídky vrcholných děl sakrální hudby, obsahuje dvě zajímavá díla: Vánoční oratorium pro sóla, sbor, orchestr, varhany a harfu Camilla Saint-Saënse a Českou mši vánoční pro sóla, sbor a orchestr Jakuba Jana Ryby. Je to krásná příležitost slyšet dvě díla méně frekventovaná, hlavně mši od Ryby.
 
Interpreti koncertu v Leccu jsou sólisté Jitka Hurtíková (soprán), Veronika Fučíková (mezzosoprán), Barbora Kubátová (mezzosoprán), Dita Stejskalová (alt), Ondřej Socha (tenor), Petr Sejpal (bas), Lenka Klodnerová-Novotná (varhany), Antonia Zelinková (harfa), Pražský Hlahol (Česká republika), orchestr Art-n z Prahy a dirigent Roman Novák.
Ze Saint-Saënsových čtyř oratorií toto, jehož originální název zní „Oratorio pro nocte nativitatis Christi“ a které používá elementy z evangelií a žalmů, je možná publikem nejuznávanějším dílem právě pro svou jednoduchost a komunikační sílu.
Preludium tohoto oratoria se odvolává na skicu Saint-Saënse a odůvodňuje volbu stylu, který je blízký Bachovi  (dans le style de Séb. Bach) ve spojení s určitým neoklasicismem ante-litteram, který charakterizuje tuto francouzskou skladbu se zřetelem na vlivy, které ji obklopily.
 
Český skladatel Ryba nás zavede do epochy osmnáctého a prvních let devatenáctého století: narodil se v roce 1765 a zemřel v roce 1815. Jeho Česká mše vánoční je, i když strukturou připomíná románskou liturgii, spíše příběh pastýřů dle české tradice, který tvoří dramatický rámec narození Páně. Objevují se tu čtyři pastýři (Ferda, Janek, Jožka, Tomek), kteří se po Zvěstování vydávají za chýší, ve které se narodil Ježíšek.
 
K interpretům: Dirigent Novák pochází z Prahy. Studoval kompozici v Karlsruhe a v Praze. Sopranistka Jitka Hurtíková se zúčastnila mnoha kurzů a seminářů zpěvů v Německu. Mezzosopranistka Barbora Kubátová studovala u Nedomy a už jako dítě vystupovala jako sólistka v Národním divadle v Praze.
 
Tenor Ondřej Socha studoval u Kotouče, zkušenosti získal z mnoha sborů a zpíval ve Státní opeře v Praze v rámci Pražského jara.
 
Mezzosopranistka Veronika Fučíková studovala v Praze u Krásové. Altistka Dita Stejskalová začala svou kariéru ve sboru Českého rozhlasu.
 
Bas Petr Sejpal absolvoval Pražskou Akademii.
 
Sbor Hlahol je nadkonfesionální sbor a vznikl jakožto mužský sbor v roce 1860. Až v roce 1873 byly přijaty i ženy. V dnešní době sbor čítá kolem 60 členů, průměrný věk je 35 let. Dirigentem je sbormistr Novák, sbor vystupuje s orchestrem Art-n v různých evropských zemích a v USA.
 
                                               Roberto Zambonini
 
Vánoční koncert Asociace Harmonia Gentium
Vánoční oratorium Camilla Saint-Saënse – Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Sbor Hlahol, orchestr Art-n a sólisté z Prahy, pod taktovkou Romana Nováka
Lecco, Katedrála San Nicolo v Leccu, čtvrtek 29. prosince, v 21 hodin – vstup volný