Švédské hlaholení v Hlaholu  25. května 2006

Přestože je v Čechách a na Moravě více než 337 sborů a vokálních ansámblů, koncerty pěveckých sborů navštěvuje výrazně užší okruh diváků než jiné hudební žánry. Když jsme při prvním kontaktu sboru Röstrum z Göteborgu se Severskou společností tuto obavu vyslovili, člen sboru Anders Eriksson nám řekl: „Tak pojďme společně sborový zpěv zpopularizovat!“
Takové pobídce se nedalo než vyjít maximálně vstříc. Plné pochopení jsme nalezli u známého pražského sboru Hlahol. Jeho dirigent Roman Z. Novák a starostka Eva Rychlíková vytvořili prostor a díky obětavosti členů sboru – především Aleše Bieronského vznikla přátelská a pohostinná atmosféra nejen při koncertě, ale i po něm, kdy se oba sbory spolu s diváky sešly na malém občerstvení.
Koncert v historických prostorách zpěváckého spolku Hlahol se konal s přispěním a pod záštitou švédského velvyslance v Praze J. E. Haralda Fältha. Byl ukázkou nejen repertoáru obou účinkujících sborů, ale i různého pojetí přednesu.
Švédští zpěváci se dostavili do koncertního sálu bezprostředně po svém příjezdu autobusem do Prahy a vyzkoušeli si svůj program. Ve svém večerním vystoupení představili nejen díla švédských autorů, ale i jazzové rytmy, populární a muzikálové melodie. Písně, včetně tvorby světově známé skupiny ABBA, byly v podání zpěváků z Göteborgu strhující. V rámci svého vystoupení předvedli něco, co naši posluchači sborových koncertů asi nečekali. Vedle vynikajícího vokálního projevu to byl i projev dramatický. Na výbornou zvládli zpěv a zároveň i složitý pohyb z podia až do hlediště.
Zpěvácký spolek Hlahol, hostitel koncertu i neformálního setkání zpěváků s publikem, letos slaví své 145. výročí. Pěvecký sbor Röstrum z Göteborgu je proti Hlaholu tak mladý, jako člověk, který právě dovršil plnoletost. Základy sboru Röstrum sahají do roku 1988. Dnes má 48 členů, jsou to amatéři, kteří tvoří výbornou partu milující sborový zpěv. Na repertoáru mají celou škálu žánrů od klasické a sakrální tvorby přes jazz až k populárním a muzikálovým písním. Lví podíl na výkonu sboru má jeho umělecký vedoucí Magnus Ekman, který jej řídí od roku 1996. On také vedl sbor neformálně s hravou lehkostí a humorem při pražském vystoupení.
Příjemný a hluboký umělecký zážitek i svěží uvolněnou atmosféru si účastníci mohli užívat i při společenské části setkání, při kterém se nejen občerstvili a vzájemně seznámili, ale také si i společně zapívali.
Díky porozumění a ochotě Zpěváckého spolku Hlahol, laskavé podpoře švédského velvyslanectví v Praze a umění obou sborů tak mohla Švédská sekce Severské společnosti připravit další zajímavou akci pro své členy.

Pavel Dobrovský, 26. května 2006

 
Na první fotografii je Zpěvácký spolek Hlahol, na ostatních fotografiích pak sbor Röstrum z Göteborgu
Foto Michael Stanovský
Po návratu švédských hostů zpět domů nám přišel tento dopis:
Drazí přátelé, strávili jsme tři kouzelné dny ve Vašem krásném městě. Děkujeme za všechno, co pomohlo náš koncert v Praze uskutečnit, především za záštitu a podporu ze švédského velvyslanectví, za veškerou organizaci jak ze strany Severské společnosti, tak i přípravy a zajištění koncertu ze strany Hlaholu. Velmi si vážíme toho, že jsme mohli Prahu navštívit, seznámit se s Vámi a uspořádat koncert. Bylo pro nás ctí, že jsme mohli vystoupit společně s Hlaholem v sále s tak nádherným zvukem. Ceníme si i účasti vnímavého publika. Možná, že to byl začátek cesty k budoucímu společnému koncertu v Göteborgu. Všichni Vám přejeme pěkné léto a doufáme, že se ozvete. Sbor Röstrum.
Společný koncert pěveckých sborů Hlahol a Röstrum konaný pod záštitou velvyslance Švédského království v Praze, J. E. pan Haralda Fältha se konal 25. května 2006 od 19 hodin v hlavním sále sídla zpěváckého spolku Hlahol. Na programu byla díla Steve Dobrogosze, Lindberga, Simmsona, T. Gärdestada, Bellmana, R. Broberga, Paul Simona, Wilhelma Peterson-Bergera, Huga Alfvena, skupiny ABBA, Allan Lewise, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, A. C. Jobima a dalších. Sbory řídili Roman Z. Novák a Magnus Ekman.
Převzato ze Severských listů.