Kdy, kde, co a jak                    aktualizace 19.9.2016

  • Pro ty. co jedou do Itálie - pravděpodobně bude intenzivní zkouška v sobotu 24.9. od 10:00 do 14:00 hod.
  • Zkouška ve čtvrtek 29.9. odpadá z důvodu pronájmu

Aktuální repertoár (září):Platby na Itálii:

1.500,- Kč
č. účtu: 19-1923339349/0800

zpráva pro příjemce: Itálie
.

Placení příspěvků 2016:

- v hotovosti Anežce Mimochodkové nebo Evě Samkové
bezhotovostně převodem na náš účet 1923339349/0800.
Ve zprávě pro příjemce vždy uveďte své jméno a text "Příspěvky 2016" (případně jiný účel platby). Jinak nebude možné platbu dohledat.
Tento způsob platby je preferovaný.

Plány na rok 2016:

.
  • 28. - 30.10. Zájezd do Itálie
  • prosinec - adventní zájezd do Německa


Koncerty