Kdy, kde, co a jak

                                              Aktualizace:11.9.2019


Rozpis zkoušek:

  • Pondělí a čtvrtek 18:30 – 20:30

Pokračování VH se uskuteční 23.9.2019 . Zkouška začne jako obvykle v 18.30, bude kratší a cca v 19.15 začne valná hromada. Prosíme o hojnou účast.


Aktuální repertoár:   

  • Jiří Pavlica – Missa Brevis
  • Antonín Tučapský – Koledy (PDF verze bude doplňena)

Plány 2019:

  • 22.12. 2019 – Vánoční koncerty v Hlaholu

Placení příspěvků 2019:

  • v hotovosti Aničce Svatuškové nebo Evě Samkové
  • bezhotovostně převodem na náš účet 1923339349/0800

Ve zprávě pro příjemce vždy uveďte své jméno a text „Příspěvky 2019“ (případně jiný účel platby). Jinak nebude možné platbu dohledat. Tento způsob platby je preferovaný.

Pracující – 600 Kč

Studenti, ženy na MD, důchodci – 400 Kč


_