Kdy, kde, co a jak

                                              Aktualizace: 26.4. 2022


Aktuální repertoár:

 

  • Plány 2022:
  • 8.5. – Mozartovo Requiem, 17:00 – Kostel sv. Salvátora (evangelický), 14:30 ZK / 7.5. – 10:00 – 13:00 zkouška s orchestrem v Hlaholu
  • 30.5. – otevřená zkouška v rámci festivalu Muzejních nocí
  • 14.5.2022 – Sedlec u Karlových Varů (K. Jenkins)
  • podzim – Haydnovo Stvoření


Placení příspěvků 2022:

  • v hotovosti Aničce Svatuškové nebo Evě Samkové
  • bezhotovostně převodem na náš účet 1923339349/0800

Ve zprávě pro příjemce vždy uveďte své jméno a text „Příspěvky 2022“ (případně jiný účel platby). Jinak nebude možné platbu dohledat. Tento způsob platby je preferovaný.

Pracující – 600 Kč

Studenti, ženy na MD, důchodci – 400 Kč


_