Smíšený sbor, člen Unie českých pěveckých sborůHlahol i nadále přijímá nové členy  

                      

Pravidelné zkoušky probíhají od září vždy v pondělí a ve čtvrtek od 18:30 hod.
Ohledně informací o možném termínu pro osobní setkání se prosím obraťte na našeho uměleckého vedoucího:
                     Roman Z. Novák: 774 376 551  novak@hlahol.cz   

Stručně z historie                                                                                                            

  • jeden z nejstarších českých sborů, založen roku 1861 
  • první ze sbormistrů: Karel Bendl a Bedřich Smetana
  • roku 1903 proběhla výstavba vlastní budovy s koncertním sálem na nábřeží Vltavy v secesním stylu, s nástěnnou malbou Alfonse Muchy 
  • v průběhu 20. století sbor spolupracoval s předními hudebními institucemi  a médii
  • v letech 1957 - 1973 disponoval Hlahol vlastním orchestrem
  • po "sametové" revoluci v roce 1989 se zintenzivnila mezinárodní spolupráce
  • v dnešní době působí ve sboru Hlahol 60 aktivních členů, průměrný věk    je 38 let
  • v roce 2001 se ujal funkce sbormistra Roman Z. Novák (*1967), pod jehož vedením se rozšiřuje doposud převážně český repertoár na repertoár mezinárodní 
  • od roku 2006 spolupracuje se sborem jako druhá sbormistryně           Klára Ježková (*1982)
  • pravidelná koncertní činnost ve vlastním sále, i ve spolupráci s orchestrem Art-n


Koncerty